Pri zakladaní automobilu budete potrebovať:

- osobné doklady
- technický preukaz
- osvečenie o evidencií vozidla
- protokol o STK, EK
- náhradný klúč
- doklady o zaplatení ZP
- podnikatelia a firmi živnostenský list alebo výpis z OR (nie starší ako 3 mesiace)
- plná moc na zariadenie záložného práva na tlačive autozáložne overená notárom

Ďalšie podmienky:

- predmet zálohy musí byť vo výlučnom vlasníctve zakladajúceho
- nemôžu sa na neho viazať iné záložné práva alebo vecné bremená napríklad leasing, úver, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom alebo exekútorom a podobne.

Úroková sadzba:

- 1 týždeň - 3,9 %
- 2 týždeň - 5,9 %
- 3 týždeň - 7,9 %
- 4 týždeň - 9,9 %