Firma Panamera poskytuje služby - autozáložne. Jedná sa o formu krátkodobej pôžičky na jeden až štyri týždne pre fyzické a právnické osoby na prekonanie finančnej tiesni.

Na základe záložného práva po vyplatení úroku zo zapožičanej sumy je možné zmluvu predĺžiť. Založiť je možné u nás všetky typy a značky osobných i úžitkových vozidiel a motocyklov. Počas doby trvania pôžičky zostáva vozidlo spolu s dokladmi v úschove záložni.

Záložca je oprávnený požičanú sumu vrátiť aj pred dohodnutým termínom splatnosti. Úrok sa počíta za každý začatý týždeň. Bližšie podmienky sú uvedené v záložnej zmluve.